Rury na StarymRynku
15. sierpnia 2022

W lipcu 2022r. do Poznania, z Turcji, dotarły pierwsze rury, z których zbudowany zostanie podziemny zbiornik retencyjny przy Wadze Miejskiej na Starym Rynku. Długość i średnica rur wynosiła po 3m.