IMG 5140 1
22. kwietnia 2021

W Jarocinie właśnie zakończono przecisk rur GRP o średnicy zewnętrznej OD 3000 mm. Rurociąg będzie służyć jako zbiornik retencyjny dla wód deszczowych i roztopowych gromadzonych z centrum miasta Jarocina. Wykonany odcinek długości nemal 200 m  ustanawia nowy rekord wśród rur przeciskowych GRP produkowanych metodą nawojową. Jest to największy średnicą wykonany rurociąg metodą przeciskową  którego trasa obejmuje dwa łuki o promieniach R=600m i R=1200 m.