Dostarczamy rury o przekroju kołowym i niekołowym z GRP do budowy i renowacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnych instalowanych metodą tradycyjną w wykopie otwartym oraz metodami bezwykopowymi.


DSC02620 2

Dostarczamy rury do następujących zastosowań:

 • Kanalizacja sanitarna i deszczowa
 • Wodociągi wody pitnej i surowej
 • Zbiorniki retencyjne dla wód deszczowych i roztopowych
 • Przepusty pod drogami i torami kolejowymi
 • Odwodnienia mostowe
 • Stacje Uzdatniania Wody
 • Separatory, piaskowniki i obudowy pompowni
 • Rurociągi dla elektrowni konwencjonalnych i atomowych
 • Rurociągi dla elektrowni wodnych
 • Rurociągi dla przemysłu chemicznego
 • Rurociągi dla odwodnień mostowych
 • Rurociągi do nawadniania pól i szkółek leśnych
 • Wentylacja i napowietrzanie
 • Studnie głębinowe do odwodnień górotworów
 • Inne: kominy z GRP, zbiorniki na chemikalia,

 

Rury mogą być instalowane następującymi metodami:

 • Metodą wykopową
 • Metodą bezwykopową (przeciskową)
 • Renowacje metodą relining (sliplining)
 • Instalacja nadziemne na podporach i galerie
 • Instalacje podwodne

 

Nasze produkty:

 • Rury i kształtki SUBOR jednoosiowe i dwukierunkowe do przesyłu grawitacyjnego i ciśnieniowego wody i ścieków.
 • Rury i kształtki zaciskowe GRP do przesyłu grawitacyjnego i ciśnieniowego wody i ścieków.

 • Rury i kształtki TWS SUBOR do renowacji rurociągów kanalizacyjnych i ciśnieniowych
 • Armatura kanalizacyjna i ciśnieniowa

 

 • Rury GRP SYSTEM o przekroju niekołowym do budowy i renowacji sieci kanalizacyjnych i przepustów.

 

 • Zbiorniki monolityczne i modułowe do retencjonowania wody i ścieków
 • Studzienki i studzienki kanalizacyjne w konstrukcji cylindrycznej i zintegrowanej
 • Cienkościenne panele GRP do renowacji studzienek kanalizacyjnych