Polityka bezpieczeństwa

Definicje

1. Administrator - oznacza właściciela domeny dukoinzynieria.pl - DUKO INŻYNIERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kiszkowska 1A, 62-200 Gniezno - kontakt z administratorem możliwy jest metodami tradycyjnymi, np. przez umieszczony na niniejszej stronie formularz kontaktowy.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie dukoinzynieria.pl

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwędomeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończeniasesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z UrządzeniaUżytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej
natury wymagają plików cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu
1) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
2) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
3) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
4) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
5) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp...

b. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
1) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
2) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
3) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
1) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
1) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
1) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

f. Świadczenia usług reklamowych
1) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

h. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
1) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
2) www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]
3) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

i. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem m.in. narzędzi analitycznych:
1) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
2) Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy

j. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
1) Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub oddziałów technicznych Facebook]
2) Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
3) Innych mediów społecznościowych, aktualnie popularnych i modnych

k. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
1) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
2) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
3) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub oddziałów Facebook]
4) nk.pl [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
5) Innych mediów społecznościowych, aktualnie popularnych i przydatnych dla Serwisu

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.
Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Link do treści ustawy.

Dnia 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO).
W związku z tym informujemy wszystkich naszych potencjalnych i aktywnych Klientów o zasadach ochrony danych osobowych w firmie Duko Inżynieria:

Co to jest RODO i co to są dane osobowe w świetle nowych przepisów.

RODO obejmuje swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe i w praktyce większość procesów przetwarzania danych. Regulacje RODO pomagają również osobom przebywającym na terytorium Polski egzekwować ich prawo do ochrony danych osobowych. Zgodnie z nowymi przepisami, dane osobowe to takie dane, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną. Mogą to być informacje takie jak: imię, nazwisko, numer PESEL, płeć, adres e-mail, ale również mniej oczywiste jak numer IP, dane o lokalizacji, kod genetyczny, poglądy polityczne czy historia zakupów. Wszelkie informacje zbierane na temat osoby, które pozwalają na ustalenie jej tożsamości, są danymi osobowymi, niezależnie od tego, czy są przetwarzane w formie papierowej czy cyfrowej.

W jaki sposób Państwa dane mogą trafić do firmy i w jakim celu

Firma DUKO INŻYNIERIA Sp z o. o. nie kupuje i nie sprzedaje baz danych osobowych. Państwa dane trafiają do nas tylko w przypadku:

- skorzystania z formularza kontaktowego na stronie firmowej w zakładce „kontakt”;
- wysłania przez Państwa maila, faxu bądź innej wiadomości w celu uzyskania informacji o ofercie firmy, złożenia zapytania ofertowego bądź dokonania zakupu;
Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma DUKO INŻYNIERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kiszkowska 1A, 62-200 Gniezno. Ze względu na rozmiary firmy – mikroprzedsiębiorstwo – nie mamy Inspektora Danych Osobowych. Z każdym pytaniem, prośbą o usunięcie, zmianę danych można się zwrócić na adres mailowy info@dukoinzynieria.pl, tel. +48 513 593 039.

W jakim celu i w jakim zakresie są wykorzystywane Państwa dane

Państwa dane wykorzystujemy do:

- obsługi Państwa zapytań ofertowych i oraz innych zapytań złożonych droga mailową lub przez formularz kontaktowy, celem poinformowania Państwa o ofercie techniczno-handlowej firmy;
- zrealizowania Państwa zamówień złożonych do firmy czy to bezpośrednio, czy to w formie zakupu;
- wykonania obowiązków prawno-finansowych wynikających z przepisów natury księgowo-rachunkowej (wystawienie faktur, paragonów, obsługa ew. reklamacji i zwrotów;
- wykonania prawidłowej dostawy usług i towarów na miejsce wskazane przez kupującego.
Jakie dane wykorzystujemy

Wykorzystujemy jedynie te dane, które Państwo sami nam podacie, i które są potrzebne do prawidłowej obsługi zapytania ofertowego czy skutecznej dostawy towaru/usługi. Nie przetwarzamy takich danych jak PESEL, dane biometryczne, poglądy i wszystkich tych, które nie są niezbędne do obsługi zapytania czy zakupu. Ze względu na charakter i rozmiary firmy nie dokonujemy automatycznej, masowej obróbki danych w celu analiz, profilowania ani też automatycznego podejmowania decyzji.

W przypadku prośby o wystawienie faktury VAT korzystamy z pobierania danych podatnika z bazy GUS.

Dane dotyczące cookies: określono w zakładce Polityka cookies na stronie firmowej pod tym adresem: https://dukoinzynieria.pl/polityka-cookies/.
Gdzie trafiają Państwa dane osobowe

Dane, jakie uzyskujemy od Państwa w celu udzielenia odpowiedzi czy zrealizowania dostawy zakupionych produktów/usług są przechowywane zarówno w postaci zapisów w systemie informatycznym firmy jak i w formie papierowej – wydruki zamówień czy zakupów.
Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe są przekazywane firmom i instytucjom tylko w tej mierze, w jakiej jest to niezbędne do zrealizowania prawidłowej obsługi handlowej, np. dostęp do wybranych danych, niezbędnych do prawidłowego obsłużenia Państwa będą mieli:

Nie planujemy przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Państwa uprawnienia
Macie Państwo prawo do:

- żądania sprostowania/poprawienia swoich danych;
- żądania usunięcia swoich danych (tzw. prawo do zapomnienia);
- dostępu do swoich danych (do informacji, jakie Państwa dane przetwarzamy ew. kopię danych);
- sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych do celów marketingu bezpośredniego;
- złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Waszych danych narusza przepisy.