Rury TWS SYSTEM

DSC02174

TWS SYSTEM to rury z GRP produkowane metodą nawojową na matrycy o określonym kształcie i rozmiarach. Do produkcji stosowane są żywice poliestrowe, włókno szklane i piasek kwarcowy. Jako uszczelnienie stosowane są uszczelki elastomerowe EPDM,  SBR  lub NBR (opcja) a także kleje polimerowe. Technologia produkcji umożliwia tworzenie struktury rur o różnej kombinacji surowców co umożliwia ich produkcję w różnych klasach nośności i odporności na warunki eksploatacji.

Najczęściej produkowane kształty to:

jajowe │ dzwonowe │ gruszkowe │ eliptyczne │ kołowe podwyższone │ hełmowe │ paraboliczne │ latawcowe │ prostokątne │ kwadratowe │z półkami

Zastosowania:

Renowacje kanałów ściekowych, przepustów i małych mostów drogowych oraz budowa nowych kanałów, przepustów drogowych i zbiorników retencyjnych

INFORMACJA O PRODUKCI
Zakres średnic:  IDmax  4000 mm 
Typy nośności materiału:  RGS-1 │ RGS-2 │ RG │
Dostępne kształtki:  Łuki, odgałęzienia, studnie rewizyjne, króćce do wmurowania, kształtki przejściowe, redukcje
Okres eksploatacji: min. 50 lat
Kolor wew. powłoki: Dowolny kolor z palety RAL