Zbiornik

Zbiorniki retencyjne

Zbiorniki retencyjne GRP służą do magazynowania ścieków deszczowych, ścieków sanitarnych oraz wody surowej i pitnej. Zbiorniki mogą służyć dodatkowo jako obudowy pompowni, armatury odcinającej, armatury odpowietrzająco napowietrzającej.  Zbiorniki produkowane są z rur GRP jako monolityczne do pojemności 50m3 oraz segmentowe złożone z rur i studni rewizyjnych do pojemności kilku tysięcy m3.

Zbiorniki podziemne  GRP DUKO budowane są w różnych konfiguracjach pod względem kształtu,  pojemności i przeznaczenia. Zbiorniki dzielimy na:

 • zbiorniki retencyjne dla wód deszczowych i roztopowych (opcjonalnie z możliwością rozsączania)
 • zbiorniki retencyjne na ścieki ogólnospławne (opcjonalnie z krawędzią przelewową)
 • magazynowe wody surowej i pitnej
 • separacyjne frakcji piaskowych oraz cieczy ropopochodnych
Instalację zbiorników retencyjnych można wykonać bezpośrednio w wykopie otwartym lub za pomocą metod bezwykopowych technikami przeciskowymi.  

 

Kształt i konfiguracja zbiorników retencyjnych:

 • liniowe jako kanał grawitacyjny o zwiększonej miejscowo średnicy
 • równoległe tzw. baterie zbiorników
 • labiryntowe połączone równolegle
 • nierównomierne wbudowane w dostępną przestrzeń

 

 Masz pytania? skontaktuj się z naszymi specjalistami: engineering@dukoinzynieria.pl

 

Elementy zbiorników retencyjnych

 • rury GRP w zakresie średnic 500÷4000 – standardowe do wykopu otwartego lub przeciskowe,
 • studnie rewizyjne z reguły zintegrowane z rurą włazową centryczną, styczną lub z dodatkowym spocznikiem oraz drabinką ze stali nierdzewnej i stopniami złazowymi,
 • dennice zaślepiające o kształcie semisferoidalnym (najbardziej optymalnym na obciążenia), cylindrycznym lub płaskim żebrowanym (do płytkich instalacji),
 • króćce z GRP oraz PVC, PP, PE, stalowe.

Dodatkowo zbiorniki retencyjne mogą być wyposażone w urządzenia sterujące i pomiarowe, aby ich eksploatacja przebiegała płynnie i efektywnie. Zaliczamy do nich:

 • regulatory przepływu: odśrodkowe, wagowe, strumieniowe, pływakowe,
 • armatura odcinająca przepływ na wylocie ze zbiornika lub pomiędzy komorami retencyjnymi,
 • aparatura pomiarowa poziomu wody i ścieków,

Zalety zbiorników GRP ( zbiornik retencyjny ):

 • całkowita odporność na korozję chemiczną,
 • bardzo szybki montaż (brak spawania lub zgrzewania),
 • dowolność rozmiarów i budowy kształtek oraz komór rewizyjnych,
 • duży wybór średnic z przedziału 500÷4000 mm - 33 średnice!,
 • możliwość zastosowania metod bezwykopowych,
 • efekt samooczyszczenia przy niewielkich spadkach,
 • niskie koszty inwestycji (tani transport, tani sprzęt budowlany, szybka instalacja),
 • dowolność przekroju poprzecznego zbiornika (dostępne są rury o przekroju kołowym, kołowym z kinetą w dnie, niekołowym np. dzwonowym, jajowym i innym.